Покритие на мрежата

Оптичната връзка става необходимо удобство! Бъдете в крак с времето: Вземете оптичен интернет от Set Service Network

Set Service Network

предоставя оптичен интернет и телевизия за следните населени места

гр. Елин Пелин, Гара Елин Пелин, Горна Малина, Долна Малина, Белопопци, Априлово, Доганово, кв. Сентрал Парк, Нови Хан, Огняново, Караполци, Побит Камък, Верила, Петково, Мусачево, Равно Поле, Лесново