Инструкции за пресканиране на телевизори и приемници

Инструкции за пресканиране на телевизори и HD приемници

Цифровата кабелна телевизия може да се приема по два начина:

– чрез външен цифров HD приемник STB (set-top-box) за телевизори, които нямат вграден цифров тунер
– директно, за телевизори с вграден цифров тунер за кабелна телевизия – стандарт DVB-C.

1. Върнете телевизора до фабрични настройки.
2. При избора на страна задайте България ако я няма в списъка изберете Финландия.
3. При следващата стъпка изберете Кабел, а не Антена.
4. Методи на търсенето:
– Мрежово търсене /НИТ/ данни за мрежата: честота – 306Mhz или 306000kHz; Скорост на символи/SR/ – 6900; Модулация – QAM–256
– Бързо Търсене – полето за честота задайте 306MHz или 306000kHz – начална , а за крайна честота задайте 806Mhz или 806000kHz; Скорост на символи /SR/е 6900; Модулиране задайте QAM – 256, след това стартирайте търсенето.

1. Изберете бутон „MENU“ на дистанционното управление на цифровият приемник, за да достъпите главното меню
2. Със стрелката надясно преместете на „Система“ (System) и потвърдете с „ОК“
3. Със стрелките надолу, нагоре, наляво и надясно преместете на „Настройки по подразбиране“ и потвърдете с „ОК“
4. В меню „Настройки по подразбиране“ със стрелките за нагоре и надолу изберете: „Изтриване на всички канали“ и потвърдете с бутона ОК. Ще видите съобщение „Искаш ли да изтриеш всичко?“ със стрелките наляво и надясно изберете „Да“ и потвърдете с бутона „ОК „
5. Ще започне първоначалната настройка и инсталация на приемника. Ще видите на първа страница държави и техните флагове. Със стрелките изберете „Bulgaria“ и потвърдете с бутона „ОК „
6. Ще видите нов прозорец, в който трябва да изберете резолюция на приемника.
Изберете режим „Auto“
7. Следващата стъпка е да се избере начин на получаване на сигнала. Със стрелките за наляво и надясно изберете „Кабелна инсталация“
8. В меню: „Кабелна инсталация“ задайте параметри: ТР индекс- не се променя; Честота- 306.0; Скорост- 6900; Модулация- QAM256 (променя се със стрелките наляво и надясно); LCN- Включено. След като въведете параметрите натиснете зеления бутон от дистанционното, за да започне сканирането и пренастройката на каналите
9. След като приключи сканирането на каналите, приемникът се връща в меню „Кабелна инсталация“, от където можете да излезете с бутон „EXIT“ на дистанционното

1: Изберете бутон, НОМЕ от дистанционното уnравление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за надолу и нагоре изберете опция „Настройки“(Settiпgs), със стрелка надясно , изберете опцията „Системни настройки“ и потвърдете с бутона ОК /намиращ се между стрелките/.
3: В новото подменю, със стрелката надолу преместете на „Настройка на каналите“ и потвърдете с бутона ОК;
4. Отново със стрелката надолу nреместете на „Цифрова настройка“ и потвърдете с бутона ОК;
5. В новото подменю, изберете опцията „Цифрови настройки“ и потвърдете с бутона ОК;
6. В новото подменю, изберете опцията „Автоматична цифрова настройка“ и потвърдете с бутона ОК;
7. Изберете опцията “Пълно сканиране“. Ще се появи таблица с въведени параметри за настройка на телевизора:
Начин на сканиране – Пълно сканиране
Честота MHz-Автоматично
ID на мрежата -Автоматично
Фабрично не съответстват на параметрите на сигнала на Set Service Network, затова е
необходимо да е въведена правилната честота 306 MHz.
8. Изчакайте докато настройката приключи.
Уточнение: Имайте предвид, че тази настройка изтрива допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове.

1: Изберете бутон, НОМЕ от дистанционното уnравление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за „наляво“ и „надясно“ изберете опция „Настройки“(Settiпgs), и потвърдете с бутона ОК /намиращ се между стрелките/.
3: В новото подменю, със стрелката надолу преместете на „Настройка на каналите“ и потвърдете с бутона ОК;
4. Отново със стрелката надолу nреместете на „Цифрова настройка“ и потвърдете с бутона ОК;
5. В новото подменю, изберете опцията „Цифрови настройки“ и потвърдете с бутона ОК;
6. В новото подменю, изберете опцията „Автоматична цифрова настройка“ и потвърдете с бутона ОК;
7. Изберете опцията ,.Пълно сканиране“. Ще се появи таблица с въведени параметри за настройка на телевизора.
8. Изчакайте докато настройката приключи.
Уточнение: Имайте предвид, че тази настройка изтрива допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове.

1: Изберете бутон „Настройки“ от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите главното меню.
2: В новото подменю, изберете „Програмен режим: Кабел/Cable“
3: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция „Автоматична настройка/Auto Settings“;
4. Тъй като телевизорът вече е бил настроен, не променяйте въведените параметри за честота

1: Изберете бутон „Настройки“ от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция „Всички настройки“;
3. В новото подменю изберете „Канали“ и подменю „Настройка на канал“;
4. В новото подменю изберете „Автоматична настройка/Auto Settings“;
5. Изберете опция „Кабел“ и потвърдете с ОК
6. В следващото подменю изберете типа на търсене „Търсене на мрежа“
7. Потвърдете и изчакайте, докато телевизорът се настрои

1: Изберете бутон, НОМЕ от дистанционното уnравление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за надолу и нагоре изберете опция „Настройки“(Settiпgs)
3: В новото подменю, със стрелката надолу изберете „DVB_C меню настройки“
4. В новото подменю изберете „Автоматични настройки“
5. Изберете „Режим сканиране – пълно“
6. Потвърдете чрез „Старт сканиране“
Уточнение: Имайте предвид, че тази настройка изтрива допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове.

1: Изберете бутон „Меню“ от дистанционното управление на телевизора, за да достьпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките изберете опция „Всички настройки“ и потвърдете с бутона OK, намиращ се между стрелките.
3: В новото подменю със стрелката надясно преместете на „Инсталиране на антена“ и потвърдете с бутона OK,намиращ се между стрелките.
4. В новото подменю със стрелката надолу отидете на „Търсене на канали“ и потвърдете
5. В следващото подменю отново със стрелката надолу преместете на „Преинсталиране на канали“
6. Изберете страна за настройка „Финландия“
7. В следващото подменю, изберете опцията „Кабел (DVB-C)“
8. Изберете опцията „Само цифрови канали“
9. Потвърдете и изчакайте докато телевизорът се настрои.
Уточнение: Имайте предвид, че тази настройка изтрива допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове.

1: Изберете бутон „Меню“от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с опциите на телевизора. Чрез стрелките изберете опция „Настройки“ и потвърдете с бутона OK,намиращ се между стрелките.
3: В новото подменю изберете опцията“ Канали“ и потвърдете с бутона OK,намиращ се между стрелките
4: В новото подменю със стрелката надолу преместете на „Инсталиране на антена/кабел“
5: Изберете опцията „Търсене на канали“
6: Появява се опцията „Инсталиране“. Потвърдете със „Старт“
7: Изберете държава „Финландия“
8: От опцията „Антена или кабел“, изберете „Кабел (DVB-C)“
9: В опцията „Кабелен оnератор“, изберете ,Друг“
10: Изберете опцията „Само цифрови канали“
11: Потвърдете „Старт“ на търсенето

1: Изберете бутон „Меню“ от дистанционнотоуправлениена телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките изберете опция „Гледане на ТВ“ и със стрелка надолу изберете опцията „Канали“.
3: В новото подменю потвърдете търсенето на канали
4: В новото подменю със стрелката надолу преместете на „Разширено преинсталиране“
5: Изберете страна „Финландия“
6: В следващото подменю изберете опцията „Кабел (DVB-C)“
7: Изберете опцията „Само цифрови канали“
8: Ако е нужно да въведете честота, въведете 306 Mhz /306 000 Khz/
9: Не въвеждайте нищо на опцията „Мрежов ID и натиснете бутона „Готово“
10: Стартирайте сканирането

1: Изберете бутон „Меню“ от дистанционното управление на телевизора, за да достьпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките изберете опция „настройки“ и потвърдете с бутона OK, намиращ се между стрелките.
3: В новото подменю изберете опция „Излъчване“ и потвърдете с бутона OK , намиращ се между стрелките.
4. Преминете към опцията „Автонастройка честота“
5. От следващото подменю изберете опцията ..Антена“ и от там „Кабелен“
6. В следващото меню, изберете следните опции:
Антена -> кабелен
Тип канал -> цифров
Избор на оператор -> други
Режим на търсене -> мрежа
7. Потвърдете през бутона „Сканирай“ и изчакайте, докато телевизора се настрои
Уточнение: Имайте предвид, че тази настройка изтрива допълнителни настройки като Родителски контрол, променени PIN кодове.

1: Изберете бутон „Меню“от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Изберете опцията „Автоматична настройка“
3: В новото подменю задайте настройките:
Държава – България
Тип настройка – DТV
Цифров тип – DVB-C
ID – автоматично
Честота – автоматично
Размер на сигнала – автоматично;
4. Потвърдете с бутона „Старт“

1: Изберете бутон „Меню“ от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Изберете опцията „канал“ и потвърдете с бутона „ENTER“, намиращ се между стрелките.;
3. В новото подменю изберете „Тип антена – кабелна“
4. Изберете „Автоматично сканиране“
5. Изберете опциите „LCN“ – активно, „Режим сканиране“ – мрежа, „ID“- авто, „честота“ -306Mhz,“Скорост“- 6900,“Модулация“- 64. След това nотвърдете „Заnочни сканирането“
6. Изберете държава „България“ и изчакайте докато телевизорът се настрои
7. Потвърдете и изчакайте, докато телевизорът се настрои